ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ 5 มกราคม 2557
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 ______________________________


ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดภาพรวม

*********************************************************************************************************************ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ 11 มกราคม 2557
ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 ______________________________

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดภาพรวม

 *********************************************************************************************************************


ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2555
ดาวน์โหลดภาพ ระดับเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,เหรียญทองแดง ดาวน์โหลดภาพรวม

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2555
ดาวน์โหลดภาพ ระดับเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,ทองแดง ,ดาวน์โหลดภาพรวม


*********************************************************************************************************************

หมายเหตุ :
หากไม่สามารถเปิดอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ได้ คลิ๊กที่นี่

 

ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th