กำหนดการดำเนินงาน
โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2556


กิจกรรม
กำหนดเวลา

รับสมัครโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์สอบทั่วประเทศ

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

3 มิถุนายน  – 10 กรกฎาคม 2556

ศูนย์รับสมัครส่งข้อมูลการรับสมัครให้ฝ่ายประสานงานโครงการฯ

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ศูนย์รับสมัครคืนใบสมัครพร้อมรหัส (ส่วนที่ 3) ให้นักเรียน

1 สิงหาคม 2556

นักเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูลของตนเองออนไลน์ เช่น รหัสประจำตัวผู้สอบ รหัสบัตรประชาชน สนามสอบ

15 สิงหาคม 2556
ที่เว็บไซต์ tme.ipt.ac.th

การจัดส่งข้อสอบให้ศูนย์รับสมัครและจัดสอบ

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2556

วันสอบ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

 

ระดับประถมศึกษา
09.30 –10.00 น. ลงทะเบียนและแนะนำการสอบ
10.00 – 11.30 น. สอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนและแนะนำการสอบ
13.30 – 15.00 น. สอบ

ศูนย์รับสมัครและจัดสอบส่งกระดาษคำตอบคืนฝ่ายประสานงานฯ

2 กันยายน 2556

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลชมเชยระดับจังหวัด

20 พฤศจิกายน 2556

ประกาศผลการประเมินฉบับนักเรียน
นักเรียนสามารถพิมพ์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ tme.ipst.ac.th

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556
ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2556

พิธีมอบรางวัล

จะประกาศให้ทราบภายหลัง


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

ผู้สนับสนุน

สสวท.

ธ. ออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th